“Vanaf 2021 geen cv-ketel meer in huis”

28 maart 2018 14:17

CV-ketel alleen nog als hybride toestel

Huiseigenaren mogen vanaf 2021 hun cv-ketel alléén nog vervangen door cv-ketel in combinatie met een warmtepomp (zogenaamde hybride warmtepomp), een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief. Dat staat in het manifest dat Uneto-VNI (branchevereniging installateurs), Energie Nederland, Greenpeace en een groot aantal andere organisaties hebben gepresenteerd.

Gebouwgebonden financiering

De brede klimaatcoalitie wil op deze manier woningen sneller verduurzamen. In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe. Het meest gebruikte alternatief voor een cv-ketel is op dit moment de hybride warmtepomp. Zo’n warmtepomp is nog veel duurder dan een traditionele hr-ketel. Daarom pleiten de bedrijven en organisaties voor een systeem waarbij je per woning een vast bedrag per maand betaalt voor de installaties. Als je je huis verkoopt, neemt de volgende eigenaar het servicecontract over. Dat heet gebouwgebonden financieren.

Groot risico

Het vervangen van de traditionele ketel voor een alternatieve warmtepomp of hybride toestel kent een groot risico. Namelijk het risico van een koud huis. Een HR-ketel maakt namelijk van koud water heet water, de zogenaamde  hoge temperatuurverwarming. Hoge temperaturen hebben we nodig omdat de meeste bestaande woningen onvoldoende geïsoleerd zijn en daarom veel warmte verliezen.

Warmtepompen werken het beste als de benodigde watertemperatuur laag is en de warmtebehoefte niet te groot. Als het ‘s-winters heel koud is, is de warmtevraag het grootst. Dat klink logisch, maar dan kunnen de huidige warmtepompen niet voldoende warmte maken.  Dan moet de warmtepomp elektrisch worden bijverwarmd. Dat kan, maar dan wordt de bewoner met een torenhoge elektriciteitsrekening geconfronteerd. En met een beetje pech wordt deze elektriciteit in een kolencentrale opgewekt. Dan zouden we de plank mis slaan.

Beperk de energiebehoefte

Als we naar duurzame technieken over willen stappen, dan moet eerst de energiebehoefte drastisch verminderd worden. Hoe minder energie nodig is, des te minder opgewekt hoeft te worden. Reduceren levert minder van CO2-uitstoot op, niet het compenseren. Op de vraag naar energie te verminderen, moeten eerst bouwkundige maatregelen worden getroffen.

Goed isoleren

Voor vloer, gevel en dak moet u aan isolatiewaardes (zgn. Rc-waarden) denken van 7, 9 en 10 m²K/W in plaats van de huidige Bouwbesluiteis (2015) van 3½, 4½ en 6 m²K/W. Dan hebben we het dus wel over 2x zo veel isoleren dan we nu verplicht zijn bij nieuwbouwwoningen!

Koudebruggen (onderbreking van de isolatie in de gebouwschil) moeten worden voorkomen. De U-waarden (isolatiewaarde) van ramen, deuren en kozijnen moet zo laag mogelijk, bijvoorbeeld ≤ 0,8 W/m².K. Een bouwbesluit-woning wordt meestal uitgerust met HR++ beglazing, maar deze ruit is’ slechts’ dubbel glas. Een energieneutrale woning wordt uitgevoerd met triple glas. Deze beglazing bestaat uit driedubbel glas en heeft een U-waarde tussen 0,5-0,8 W/m²K.

Hoge luchtdichtheid

Via kieren, spleten en naden in de gebouwschil komt koude lucht binnen en gaat warmte verloren. Goede kierdichting voorkomt dat. Kritische punten voor een hoge luchtdichtheid zijn de aansluitingen tussen verschillende elementen. Als luchtdoorlatendheidseis moet u aanhouden qv;10;kar ≤ 0,15 dm³/s.m². Deze eis is extreem! Ter vergelijk: het is ongeveer een factor 4 strenger dan de huidige norm.

Warmtepomp of hybride toestel

Uiteraard heeft elk huis en huishouden energie nodig. Voor energieneutrale huizen moet de benodigde energie zoveel mogelijk duurzaam opgewekt worden. Het liefst helemaal duurzaam. Als het beperken van de energiebehoefte ambitieus is uitgevoerd, dan is het mogelijk om alleen met een warmtepomp de benodigde warmte op te wekken. Anders is een hybride toestel nodig.

Bent u van plan om uw woning te verbouwen tot gasloos of energieneutraal huis en zou u graag geholpen willen worden? Neem dan gerust contact met ons op of download het gratis stappenplan voor een verbouwing naar een energiezuinige, energieneutrale, gasloze of nul-op-de-meter woning. Met dit stappenplan voorkomt u beginnersfouten.

 

hr cv-ketel

Recente berichten

Gebouwgebonden financiering
26 april 2018 09:16

Waarom gebouwgebonden financiering nog niet kan

Gebouwgebonden financiering is vanwege wetgeving nog niet mogelijk In het artikel ‘6 manieren om een verbouwing naar gasloos te betalen‘ is beschreven welke mogelijkheden er zijn om een verbouwing naar energieneutrale woning te betalen. De laatst beschreven mogelijkheid is de gebouwgebonden financiering. Eigenaren doen namelijk niet snel grote investeringen in energiebesparende maatregelen, omdat de terugverdientijd vaak langer […]

Lees verder
gebouwgebonden financiering
18 april 2018 19:16

6 manieren om een verbouwing naar gasloos te betalen

De ‘gebouwgebonden financiering’ is in de maak Met het akkoord van Parijs is het begin van het einde voor het gebruik van kolen en aardgas in gang gezet. En inmiddels heeft de overheid besloten om de gaswinning in Groningen te stoppen. Hoelang de transitie naar duurzame energie precies gaat duren, dat weet niemand. Dat het […]

Lees verder
Aardgas in 1963
5 april 2018 13:19

Overschakeling op aardgas in 1963

Wie kan het begin van aardgas zich nog herinneren? Het einde van het gastijdperk is in 2017 aangekondigd. Maar pas 55 jaar geleden (in 1963) zijn we massaal overgegaan op het aardgas. Na de ontdekking van gas bij Slochteren (1959), begon de Gasunie in 1963 met het aanleggen van gasleidingen in Nederland. Kilometers gasleidingen worden […]

Lees verder