Waarom gebouwgebonden financiering nog niet kan

26 april 2018 09:16

Gebouwgebonden financiering is vanwege wetgeving nog niet mogelijk

In het artikel ‘6 manieren om een verbouwing naar gasloos te betalen‘ is beschreven welke mogelijkheden er zijn om een verbouwing naar energieneutrale woning te betalen. De laatst beschreven mogelijkheid is de gebouwgebonden financiering. Eigenaren doen namelijk niet snel grote investeringen in energiebesparende maatregelen, omdat de terugverdientijd vaak langer is dan 30 jaar. Voor dit knelpunt is het idee van de gebouwgebonden financiering bedacht. In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag waarom deze financieringsvorm nog niet mogelijk is.

Financiering gekoppeld aan de woning

In het Energieakkoord is afgesproken dat het Rijk in samenwerking met marktpartijen en natuur- en milieuorganisaties zal onderzoeken of de voordelen van een aan de woning gekoppelde lening opwegen tegen de nadelen ervan. Leningen die nu worden afgesloten zijn alleen aan de persoon gekoppelde leningen.

Financiering gekoppeld aan de woning richt zich primair op het financieren van ingrijpende, energiebesparingsmaatregelen van de bestaande voorraad koopwoningen. De gedachte is dat een lening wordt verstrekt die bij overdracht (verkoop) van een woning automatisch over gaat op de nieuwe eigenaar van de woning.

Waarom gebouwgebonden financiering nog niet kan

De huidige wetgeving laat het niet toe om een lening automatisch en zonder kredietwaardigheidtoets over te laten gaat op de nieuwe eigenaar. Europese richtlijnen, en daaruit voortvloeiende nationale wetgeving, staan het niet toe om:

  • een lening structureel te koppelen aan een woning en krediet te verstrekken
  • een lening over te laten gaan op een nieuwe eigenaar zonder kredietwaardigheidtoets

Volgens deze regelgeving moet de volgende eigenaar ook de keuze hebben om het krediet niet over te nemen. Consumenten moeten namelijk worden beschermd tegen overkreditering. Voorkomen moet worden dat huishoudens de kosten van het krediet niet kunnen dragen en financieel in de problemen komen.

Hoe nu verder?

Het verder stimuleren van energiebesparing bij eigenaar-bewoners blijft onverminderd belangrijk. Met het akkoord van Parijs is het begin van het einde voor het gebruik van kolen en aardgas in gang gezet. En inmiddels heeft de overheid ook besloten om de gaswinning in Groningen te stoppen.

We moeten het vooralsnog doen met de subsidies en leningen die er momenteel zijn. De gebouwgebonden financiering wordt nog verder onderzocht, maar kan nog niet worden afgesloten. Zodra hierover meer duidelijkheid is, zullen we er een artikel aan weiden.

Gebouwgebonden financiering

Recente berichten

gebouwgebonden financiering
18 april 2018 19:16

6 manieren om een verbouwing naar gasloos te betalen

De ‘gebouwgebonden financiering’ is in de maak Met het akkoord van Parijs is het begin van het einde voor het gebruik van kolen en aardgas in gang gezet. En inmiddels heeft de overheid besloten om de gaswinning in Groningen te stoppen. Hoelang de transitie naar duurzame energie precies gaat duren, dat weet niemand. Dat het […]

Lees verder
Aardgas in 1963
5 april 2018 13:19

Overschakeling op aardgas in 1963

Wie kan het begin van aardgas zich nog herinneren? Het einde van het gastijdperk is in 2017 aangekondigd. Maar pas 55 jaar geleden (in 1963) zijn we massaal overgegaan op het aardgas. Na de ontdekking van gas bij Slochteren (1959), begon de Gasunie in 1963 met het aanleggen van gasleidingen in Nederland. Kilometers gasleidingen worden […]

Lees verder
hr cv-ketel
28 maart 2018 14:17

“Vanaf 2021 geen cv-ketel meer in huis”

CV-ketel alleen nog als hybride toestel Huiseigenaren mogen vanaf 2021 hun cv-ketel alléén nog vervangen door cv-ketel in combinatie met een warmtepomp (zogenaamde hybride warmtepomp), een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief. Dat staat in het manifest dat Uneto-VNI (branchevereniging installateurs), Energie Nederland, Greenpeace en een groot aantal andere organisaties hebben gepresenteerd. Gebouwgebonden financiering De […]

Lees verder