Disclaimer

Voor het raadplegen en gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden

Website

De op deze website gegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nooit worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van persoonlijk advies. Indien zonder aanvullend advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, is dit geheel voor eigen rekening en risico.

Overmars Ontwikkelt B.V. heeft deze website zorgvuldig samengesteld. We hebben gebruik gemaakt van bronnen en technieken die wij betrouwbaar vinden. Wij garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud juist, volledig en actueel is. Overmars Ontwikkelt B.V. wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en werking van de website kan door Overmars Ontwikkelt B.V. worden gewijzigd zonder dat Overmars Ontwikkelt B.V. hiertoe verplicht kan worden.

Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt door derden. De inhoud van deze informatie wordt niet door Overmars Ontwikkelt B.V. beoordeeld. Overmars Ontwikkelt B.V. wijst iedere aansprakelijkheid daarom nadrukkelijk van de hand.

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website komen uitsluitend toe aan Overmars Ontwikkelt B.V. Bezoekers mogen de informatie alleen online bekijken en gebruiken. Zonder voorafgaande toestemming van Overmars Ontwikkelt B.V. is het niet toegestaan inhoud over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

E-mail

Informatie die via deze website wordt verzonden is niet beveiligd. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan gebeurt op eigen risico.

De informatie verzonden in e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen is verboden. Indien u berichten ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te informeren en het bericht te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Recht

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en). Op deze website, deze disclaimer en de privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.